Susanna Björkman - Psykoterapeut Terapi Parterapi Priser Kontakt Anbefalinger Uddannelse

Terapi

Jeg arbejder helhedsorienteret, hvilket betyder, at terapien omhandler hele dig: Tanker, følelser samt kropssansninger/udtryk. I terapien indgår endvidere mindfulness.

Løbende fokuspunkter er: Skærpelse af evne til, at være tilstede i nuet - kontakten til dig selv og din omverden. Hjælp til at afdække og finde nye indfaldsvinkler til fastlåste livssituationer samt uhensigtsmæssige livsmønstre. Hjælp til øget fokus på omsorg og venlighed overfor dig selv. Hvordan vælger du, at forvalte dit liv? Viser du, hvem du er og handler du på de behov du har?

Vi arbejder med en pendlen mellem dit liv her og nu, og din baggrund/opvækstbetingelser.

Min holdning til terapi er, at det er et personligt udviklingsarbejde. Det er dig, der har den grundlæggende viden om, hvem du er, og hvad du vil med dit liv. Min opgave er at hjælpe dig med at få kontakt til denne viden samt byde ind med indfaldsvinkler og spørgsmål, som kan hjælpe dig med at få øget selvindsigt og blive bedre i stand til at leve det liv, du ønsker for dig selv.

Terapi varer 1 time.

Andre behandlinger

Coaching
Coaching tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger, som fylder i dit liv her og nu, og som opleves blokerende for din livsudfoldelse – professionelt og/eller privat. Sammen afgrænser vi dit problem, og undersøger nye muligheder, samt arbejder med, hvordan du kan handle på dine indsigter.
Coaching varer 1 time

Mindfulness
Individuelle personligt tilrettelagde mindfulnessforløb med fokus på selvregulering, stresshåndtering og selvudvikling.
Mindfulness varer 1 time.

HER og NU samtale
En HER og NU samtale er en enkeltstående session, hvor jeg fungerer som en anonym og neutral samtalepartner. Det kan være tale om en situation, hvor du overvejer skilsmisse, er blevet forelsket i en anden end din partner, er blevet fyret fra dit arbejde, har en oplevelse af, at du er ved at blive afhængig af rusmidler mv.
HER og NU samtale varer 1,5 time.

Fortrolighed
Jeg har tavshedspligt, og følger Psykoterapeutforeningens etiske retningslinjer.

Parterapi

Her får I mulighed for at mødes i et ”nyt rum”. Som parterapeut hjælper jeg jer med, uforstyrret, at få plads til at tale om de ting, der fylder i forholdet samt få en oplevelse af, hvor I befinder jer som par her og nu. Endvidere kan jeg hjælpe med, at I får opmærksomhed på, samt mulighed for, at ændre mønstre og adfærd som blokerer for den kærlighed, I har til hinanden. Parterapien kan også have fokus på at få hjælp til at løse en akut krise. Det kan f.eks. være utroskab, sygdom i familien, fyringer eller andre forhold, som udfordrer jeres parforhold.

Løbende fokus i parterapien er kontakt, kommunikation samt ansvar for egne og fælles behov i parforholdet.

Min holdning til parforhold er, at forholdet kan klare det meste, hvis vi klart og tydeligt viser, at vi vælger hinanden. Med denne tryghed som udgangspunkt er der en fin og god grobund for, at en krise i et parforhold kan styrke og udvikle kærligheden og relationen til hinanden. Denne mulighed for vækst gennem krise er noget som ofte overses i dagens moderne samfund.

Jeg kan også hjælpe i de situationer, hvor der ér truffet beslutning om samlivsophør. Her kan parterapi være med til, at I får kommunikeret uafsluttede følelser og tanker samt udarbejde rammer for afvikling af forholdet. Dette kan fremme sorgarbejdet samt give et godt og solidt fundament omkring en evt. fremtidig kommunikation og samarbejde omkring børn.

Jeg tilbyder parterapi i København, Helsingør, Nordsjælland.

Parterapi varer 1,5 time.

Priser

Psykoterapeut Susanna BjorkmanTerapi i København og
Terapi i Helsingør, Nordsjælland
Individual terapi 1 time 980,- kr
Parterapi 1,5 time 1550,- kr
Online individual terapi 1 time 980,- kr
Online parterapi 1,5 time 1550,- kr
Supervision/Ledelsescoaching/Coaching 1 time 1150,- kr
Gruppesupervision - ring for tilbud

Der ydes rabat til lavindkomstgrupper

Kontakt

Jeg tilbyder konsultationer for terapi i Nordsjælland og København. Derudover tilbyder jeg telefon- og onlinesessioner.

Terapi i Helsingør:
Murergade 10. 3000 Helsingør Map
Terapi i København:
Centret Ved Søerne, Nørrebrogade 7, 1. tv., 2200 København N. Map

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, er det ikke længere muligt at kontakte mig vedrørende terapi pr. email. Du kan i stedet ringe eller sende en sms til min krypterede arbejdstelefon. Så aftaler vi tid til en konsultation.
Jeg gemmer som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om mine klienter. De eneste oplysninger jeg normalt gemmer er navn og telefonnummer i min telefons kontaktliste og eventuel sms-korrespondance. Hvis jeg har brug for at gemme yderligere oplysninger om dig, så spørger jeg dig først om dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid få slettet gemte informationer.

Anbefalinger

Lone Lyager, Psykoterapeut MPF og Socialrådgiver, Klinik for Incestterapi
”Jeg har været supervisor for Susanna gennem 6 år i KKUC. På baggrund heraf kan jeg give hende de varmeste anbefalinger. Susanna er en yderst faglig kompetent, engageret, empatisk og omsorgsfuld terapeut. Som supervisant var hun åben, engageret og altid villig til at kigge på sin egen rolle i det terapeutiske møde med klienten.”

Nicoline Olesen, 46 år, Selvstændig konsulent
”I min verden er en rigtig god terapeut et menneske, der møder mig, der hvor jeg er. Der ser mig og som giver mig plads. Der ikke dømmer mig og ikke forsøger at fixe mig. Som er nysgerrig på, hvilket menneske jeg er, det liv jeg lever – og ikke mindst det liv som jeg ønsker at leve. Og som formår at spørge ind til mig, så jeg selv åbner min verden op. For når jeg selv åbner min verden og mit hjerte op, er muligheden for at jeg selv kan og tør gå vejen meget større. Sådan en terapeut er Susanna. Af hjertet tak fordi du på meget vigtige tidspunkter i mit liv har stået og gået ved siden af mig, så jeg selv turde gå vejen.”

Kvinde, 46 år, Selvstændig erhvervsdrivende
”Susanna Björkman er en nærværende og opmærksom terapeut, som vækkede min tillid fra starten af. Sessionerne hos Susanna har været utrolig givende”.

Eva Hildebrand. Psykoterapeut, godkendt supervisor i psykoterapi af psykologforeningen
"Susanna er en stærk teoretisk funderet psykoterapeut, som er yderst rummelig og vedholdende i sit terapeutiske arbejde. Jeg kender Susanna fra hendes mangeårige arbejde i Kirkens Korshær, hvor jeg har undervist og superviseret hendes arbejde regelmæssigt. Projektet har fokus på arbejdet med seksuelt misbrugte mennesker med rusmiddelproblematik.

Susanna er altid villig til at se på sig selv i relationen til klienterne og har en klar terapeutisk viden, og et stærkt blik på egen rolle i forhold til denne sårbare gruppe klienter. Susanna har en usædvanlig stærk kreativitet og evne til kommunikation, som gør hendes evne til at skabe og blive i kontakt helt usædvanlig.

Det er min erfaring at har man først lært at arbejde med de meget skadede og eventuelt personlighedsforstyrrede klienter, bliver arbejdet med mindre belastende klienter meget lettere.

Jeg kan på denne baggrund absolut anbefale Susanna som psykoterapeut."

Autoriseret psykolog, Cand.psych. Jens Peder Jensen
"Jeg mødte Susanna Björkman første gang i 2002, da jeg fungerede som lærer og supervisor for de psykoterapeutstuderende på Nordisk Gestalt Institut. Her blev jeg hurtigt slået af at stå over for et helt usædvanligt psykoterapeutisk talent. Hendes intuition og fornemmelse for, hvad der skete i den enkelte klient og i den psykoterapeutiske session var ualmindeligt sikker.

Da Susanna havde afsluttet sin uddannelse, fik jeg hurtigt overbevist NGIs grundlægger Nina Camitz om at inddrage hende i lærergruppen på instituttet. På trods af hendes unge alder og på det tidspunkt begrænsede erfaring. Susanna viste sig herpå hurtigt at fungere kompetent både som individuel terapeut og gruppeterapeut.

Jeg har således herpå gennem flere års samarbejde fået bekræftet det billede, jeg oprindeligt dannede mig. Susanna er sensitiv i sin emotionalitet, intuitiv i sin empati og skarp i sin tanke.

Susanna er suverænt den mest kompetente psykoterapeut, jeg kan anbefale klienter til. Hvilket jeg ofte gør."

Kvinde, 47 år, Cand. Merc og Mindfulnessinstruktør
”Jeg har kendt Susanna siden 2012, både som underviser og terapeut. Susanna er en yderst kompetent terapeut og et virkeligt behageligt menneske, som oprigtigt går op i hendes medmenneskers ve og vel. Jeg kan på det varmeste anbefale dig at kontakte Susanna, hvis du har brug for terapi (gruppe- såvel som individuelt).”

Kvinde, 45 år, Dyrlæge
”Med indføling og oprigtighed har Susanna hjulpet mig til at finde min vej, i perioder hvor livet har været svært. Dette ofte med en ny vinkel, jeg ikke selv havde tænkt på. Det har været en gave”.

Steen, 57 år, Læge
”Susanna er i sin terapi empatisk og omsorgsfuld. Med sine undrende spørgsmål har hun hjulpet mig til en ”dybere” indsigt i, hvordan det er at være mig, hvordan jeg har det og hvad jeg føler - og ikke kun hvad jeg tænker. For nogen gange er der ikke ordentlig forbindelse mellem tanke og følelse. Susanna har på omsorgsfuld vis udfordret mig, hvis jeg ubevidst har forsøgt at lægge ansvaret for mit liv andre steder og insisteret på opmærksomhed om, hvad jeg selv kan gøre i mit liv og siden undersøge, om det så er det, jeg vil. Hun har med sine undrende og til tider vedholdende spørgsmål udfordret mig til at lære mig at tage ansvar for mit liv og stå ved mig selv. Selv om det er nemmere sagt end gjort. Susanna har således hjulpet mig til at erkende og acceptere, hvordan jeg ER i verden. Og populært sagt, ”blive den jeg er” og acceptere, hvordan jeg er. For det er en erfaring, at det er svært vedvarende at ændre noget, man ikke accepterer. Men i kraft af accepten skabes mulighed for forandring. Ja, den sker nogen gange af sig selv. Og herved er for mig skabt et fundament for at få det bedste ud af tilværelsen, givet de vilkår jeg har”.

Mand, 60 år, Virksomhedsejer, Socialpædagog og Psykoterapeut MPF
”Tusind tak for at du var en stor del af den proces der gik ud på, at lære mig, at være mig. Uden din hjælp var det ikke muligt for mig, at praktisere det som jeg gør i dag. Din praksis i Helsingør vil være et hjertevarmt sted, at komme!”

Tina Østergaard, Socialrådgiver KKUC
”Hermed de bedste anbefalinger og ønsker til Susanna Björkman. Vi har arbejdet tæt sammen omkring terapeutiske klientforløb, hvilket Susanna varetager med engagement, klogskab og stor empati.”

Erik B. Smith, Tidl. Formand for Dansk Psykoterapeutforening, Gestaltterapeut, Cand. Jur., Cand. Mag i filosofi
”Jeg giver hermed de bedste anbefalinger videre til alle, der har brug for terapi. Susanna er meget kompetent. Skulle en af mine børn en dag få brug for terapi, ville jeg anbefale, at de startede i Helsingør hos Susanna.”

Cand.psych. Gilly Gall
”Mine varmeste anbefalinger”.

Psykoterapeut, Stine Poulsen KKUC
”Mine bedste anbefalinger. Susanna er en superkompetent og empatisk terapeut.”

Sofie Egmont Pedersen, Psykoterapeut og Socialrådgiver KKUC
”Efter at have arbejdet med Susanna i mere end 10 år får hun de bedste anbefalinger fra mig. Alle er i gode, trygge og professionelle hænder hos Susanna.”

Lotte Gravgaard, Psykoterapeut MPF og Socialrådgiver KKUC
”Susanna har været min kollega i mange år. Hun er en meget dygtig og dedikeret terapeut og har stor erfaring indenfor det terapeutiske felt. Hun er professionel, empatisk og faglig skrap, og besidder en autencitet med et glimt i øjet, som er tydelig i det terapeutiske møde. Hun er meget afholdt både som kollega og som terapeut af sine klienter. Hun har min bedste anbefaling.”

Mia Heick, Socialrådgiver
”Super kompetent og meget kvalificeret terapi under rammer, hvor man mødes med værdighed.”

Jan Ivar Pinndal, Job Consultant Chef, Hartmanns A/S
”Efter at have løst opgaver for os i Hartmanns A/S kan jeg kun anbefale Susanna. Hun er hurtig til at skabe den tillidsfulde dialog, der er vital for den personlige udvikling. De 15 mennesker Susanna har arbejdet med hos os har alle udtrykt stor tillid og tilfredshed. Dette gælder både i gruppe-undervisningen og i de individuelle samtaler.”

Jeannie Rosaline Petersen, Psykoterapeut
”Jeg kender Susanna som en yderst empatisk og meget kompetent terapeut. Hun har mine varmeste anbefalinger.”

Charlotte Nielsen, Behandler Plan A*
”Vi har som team gået i supervision hos Susanna igennem længere tid. Vi er alle ”gamle rotter” i faget, men føler os klart professionelt og utroligt kompetent håndteret, hvilket gør, at tillidsniveauet og følelsen af tryghed er meget høj. Vi får hver gang luft for frustration/tvivl og går derfra med brugbare værktøjer og fornyet gå-på-mod. Meget dygtig og kompetent supervisor, klart anbefalelsesværdig.”

Jacob Wiemann, Konsulent og gestaltterapeut, JWE Consult
”Jeg kender Susanna Björkman som en troværdig, omsorgsfuld, empatisk og samtidig skarp og vidende terapeut, der på en imødekommende og accepterende måde, møder mennesker dér, hvor de er.”Erhvervserfaring og uddannelse

Erhvervserfaring

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening

Privatpraktiserende psykoterapeut, siden 2003, hvor jeg arbejder med parterapi, personlig udvikling, stress, depressioner, angst, afhængigheds-/pårørende problematikker, opvæksttraumer, seksuelle overgreb, eksistensielle kriser, sorg- og krisehåndtering. Jeg tilbyder derudover individuelle mindfulnessforløb med fokus på selvregulering og selvudvikling.

Jeg fungerer som supervisor for psykoterapeuter samt professionelle i behandlingssektoren.

I perioden 2006–2014, har jeg undervist på Nordisk Gestaltinstituts Psykoterapeutuddannelse. Jeg har endvidere fungeret som uddannelsesterapeut og supervisor. Fra 2007 til 2017 var jeg psykoterapeut i Center for traumeterapi, KKUC. Jeg er censor på psykoterapeutisk institut i København.

Jeg har bred og mangeårig erfaring med psykoterapi med enkeltpersoner, par og grupper.

Jeg er specialiseret i gestaltterapi og arbejdet med mennesker, som ønsker personlig udvikling og hjælp til at håndtere personlige/psykiske problematikker og livskriser.

Jeg har mange års erfaring fra den offentlige behandlingssektor og er specialiseret i terapeutisk arbejde med mennesker med tilknytningstraumer og afhængighedsproblematikker/selvdestruktiv adfærd. Endvidere mangeårig erfaring med pårørendeterapi samt parterapi til par med afhængighedsproblematikker.

Uddannelse

 • Mindfulnessinstruktør/Meditationsformidler ved Skolen For Anvendt Meditation v. Jens-Erik Risom (2016)
 • Diplomeret Psykoterapeut ved 1-årig Diplomuddannelse, Nordisk Gestaltinstitut (2004)
 • Eksamineret Psykoterapeut ved 4-årig Psykoterapeutuddannelse, Nordisk Gestaltinstitut (2003)
 • Socialrådgiver, Den Sociale Højskole i København (1998)

Efteruddannelse

 • 3-årig efteruddannelse i ”Kropsorienteret Relationel Traumeterapi” ved Merete Holm Brantbjerg og Kolbjørn Vårdal (2018-2020).
 • 3-årigt forløb i ”Åndens ressourcer” ved Jens-Erik Risom, Skolen For Anvendt Meditation (2018-2020).
 • 2-årigt uddannelsesforløb i ”Neuroaffektiv Psykoterapi – Nærmeste udviklingszone, med fokus på traumer”, ved Psykoterapeut MPF Marianne Bentzen (2016).
 • 1-årig efteruddannelse i ”Mindfulness og Samhørighed” ved Jens-Erik Risom, Skolen For Anvendt Meditation (2014).
 • 1-årigt uddannelsesforløb ”Døren til Meditation” ved Jens-Erik Risom, Vækstcentret (2013).
 • 1-årigt forløb i facilitering af gruppeprocesser (Lederskab i grupper, gruppedynamik, konkrete arbejdsmetoder med grupper) ved Phd. Gestalt at work, Seán Gaffney (2008)
 • Masterclass i traumehealing ved Phd. Peter Levine, Cand. Psych. Susan Hart, Cand. Psych Lars Sørensen (2008)
 • 1- årigt forløb i kognitiv behandling ved Cand. Psych. Liese Recke, Cand. Psych. Morten Hesse (2004)

Kurser/workshops

 • Stress– og traumeforløsning (TRES), ved Psykiater Ole Ry og Psykoterapeut MPF, Susanne Andrés v. Psykoterapeutisk Center
 • Supervision på gestaltterapeutisk grundlag, ved Cand. Psych. Gestaltterapeut Hanne Hostrup
 • ADHD – diagnosticering og behandling ved Psykolog Kirsten Callesen
 • Overføring/Modoverføring i terapeutisk arbejde, ved Socialrådgiver og Psykoterapeut MPF, Lone Lyager
 • Udviklingsarbejde med drømme og symboler ved Cand. Psych. aut., Jørgen Groth
 • Senfølger efter seksuelle overgreb ved Psykoterapeut MPF, Eva Hildebrandt
 • Drenge og seksuelle overgreb ved Psykoterapeut MPF, Lone Lyager
 • Parallelprocesser i behandlingsarbejde med traumeramte ved Psykoterapeut MPF, Lone Lyager
 • Offer/redder/krænker strukturer, ved Psykoterapeut MPF, Eva Hildebrandt
 • Skam og tilknytning ved Chefpsykolog Lars Sørensen
 • ”Utvecklingsvägen”- Metode til personlig og faglig kompetenceudvikling, ved Phd. Gestalt at work, Seán Gaffney
 • Awareness, Compassion and Wisdom, ved Yongey Mingyur Rinpoche

Supervision

 • Kropsterapeutisk supervision ved Psykoterapeut MPF, Bodynamic analytiker Merete Brantbjerg
 • Kropsterapeutisk supervision ved Senior Trainer, Bodynamic International Erik Jarlnæs
 • Traumeterapeutisk supervision ved Chefpsykolog Lars Sørensen
 • Traumeterapeutisk supervision ved Psykoterapeut MPF, Lone Lyager
 • Traumeterapeutisk supervision ved Psykoterapeut MPF, Marianne Bentzen
 • Traumeterapeutisk supervision ved Psykiater og Gestaltterapeut, Ulrik Haahr
 • Individuel supervision ved Cand. Psych. og Gestaltterapeut Jørgen Groth
 • Individuel supervision ved Cand. Psych. Gilly Gall
 • Individuel supervision ved Cand. Psych. Gestaltterapeut, Jens-Peder Jensen