Susanna Björkman - Psykoterapeut Terapi Parterapi Priser Kontakt Erfaring Uddannelse

Terapi

Jeg arbejder helhedsorienteret, hvilket betyder, at terapien omhandler hele dig: Tanker, følelser samt kropssansninger/udtryk. I terapien indgår endvidere mindfulness.

Løbende fokuspunkter er: Skærpelse af evne til, at være tilstede i nuet - kontakten til dig selv og din omverden. Hjælp til at afdække og finde nye indfaldsvinkler til fastlåste livssituationer samt uhensigtsmæssige livsmønstre. Hjælp til øget fokus på omsorg og venlighed overfor dig selv. Hvordan vælger du, at forvalte dit liv? Viser du, hvem du er og handler du på de behov du har?

Vi arbejder med en pendlen mellem dit liv her og nu, og din baggrund/opvækstbetingelser.

Min holdning til terapi er, at det er et personligt udviklingsarbejde. Det er dig, der har den grundlæggende viden om, hvem du er, og hvad du vil med dit liv. Min opgave er at hjælpe dig med at få kontakt til denne viden samt byde ind med indfaldsvinkler og spørgsmål, som kan hjælpe dig med at få øget selvindsigt og blive bedre i stand til at leve det liv, du ønsker for dig selv.

Terapi varer 1 time.

Andre behandlinger

Coaching
Coaching tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger, som fylder i dit liv her og nu, og som opleves blokerende for din livsudfoldelse – professionelt og/eller privat. Sammen afgrænser vi dit problem, og undersøger nye muligheder, samt arbejder med, hvordan du kan handle på dine indsigter.
Coaching varer 1 time

Mindfulness
Individuelle personligt tilrettelagde mindfulnessforløb med fokus på selvregulering, stresshåndtering og selvudvikling.
Mindfulness varer 1 time.

HER og NU samtale
En HER og NU samtale er en enkeltstående session, hvor jeg fungerer som en anonym og neutral samtalepartner. Det kan være tale om en situation, hvor du overvejer skilsmisse, er blevet forelsket i en anden end din partner, er blevet fyret fra dit arbejde, har en oplevelse af, at du er ved at blive afhængig af rusmidler mv.
HER og NU samtale varer 1,5 time.

Fortrolighed
Jeg har tavshedspligt, og følger Psykoterapeutforeningens etiske retningslinjer.

Parterapi

Her får I mulighed for at mødes i et ”nyt rum”. Jeg hjælper jer med, at uforstyrret få plads til at tale om de ting, der fylder i forholdet samt få en oplevelse af, hvor I befinder jer som par her og nu. Endvidere kan jeg hjælpe med, at I får opmærksomhed på, samt mulighed for, at ændre mønstre og adfærd som blokerer for den kærlighed, I har til hinanden. Parterapien kan også have fokus på at få hjælp til at løse en akut krise. Det kan f.eks. være utroskab, sygdom i familien, fyringer eller andre forhold, som udfordrer jeres parforhold.

Løbende fokus i parterapien er kontakt, kommunikation samt ansvar for egne og fælles behov i parforholdet.

Min holdning til parforhold er, at forholdet kan klare det meste, hvis vi klart og tydeligt viser, at vi vælger hinanden. Med denne tryghed som udgangspunkt er der en fin og god grobund for, at en krise i et parforhold kan styrke og udvikle kærligheden og relationen til hinanden. Denne mulighed for vækst gennem krise er noget som ofte overses i dagens moderne samfund.

Jeg kan også være hjælpe i de situationer, hvor der ér truffet beslutning om samlivsophør. Her kan parterapi være med til, at I får kommunikeret uafsluttede følelser og tanker samt udarbejde rammer for afvikling af forholdet. Dette kan fremme sorgarbejdet samt give et godt og solidt fundament omkring en evt. fremtidig kommunikation og samarbejde omkring børn.

Parterapi varer 1,5 time.

Priser

Susanna
Individual terapi 1 time 850,- kr
Parterapi 1,5 time 1250,- kr
Coaching 1 time m. faktura via virksomhed 950,- kr
Supervision 1 time 850,- kr
Gruppesupervision - ring for tilbud

Kontakt

Scan QR code

Telefon: +45 5054 6921
Email: susanna.bjorkman@gmail.com
Klinik: Murergade 10. 3000 Helsingør.   
Download Vcard Download Vcard

Erfaring

Privatpraktiserende psykoterapeut, siden 2003, hvor jeg arbejder med parterapi, personlig udvikling, stress, depressioner, angst, afhængigheds-/pårørende problematikker, opvæksttraumer, seksuelle overgreb, eksistensielle kriser, sorg- og krisehåndtering. Jeg tilbyder derudover individuelle mindfulnessforløb med fokus på selvregulering og selvudvikling.

Jeg fungerer som supervisor for psykoterapeuter samt professionelle i behandlingssektoren.

I perioden 2006–2014, har jeg undervist på Nordisk Gestaltinstituts Psykoterapeutuddannelse. Jeg har endvidere fungeret som uddannelsesterapeut og supervisor. Siden 2007 psykoterapeut i Center for traumeterapi, KKUC.

Jeg har bred og mangeårig erfaring med psykoterapi med enkeltpersoner, par og grupper.

Jeg er specialiseret i gestaltterapi og arbejdet med mennesker, som ønsker personlig udvikling og hjælp til at håndtere personlige/psykiske problematikker og livskriser.

Jeg har mange års erfaring fra den offentlige behandlingssektor og er specialiseret i terapeutisk arbejde med mennesker med tilknytningstraumer og afhængighedsproblematikker/selvdestruktiv adfærd. Endvidere mangeårig erfaring med pårørendeterapi samt parterapi til par med afhængighedsproblematikker.

Jeg taler dansk, svensk og engelsk.

Uddannelse

Uddannelse

 • Mindfulnessinstruktør (3-år) ved Skolen For Anvendt Meditation v. J.E. Risom (2016)
 • Medlem af Psykoterapeutforeningen (MPF) (2010)
 • Diplomeret Psykoterapeut ved Nordisk Gestaltinstitut (2004)
 • Eksamineret Psykoterapeut ved Nordisk Gestaltinstitut (2003)
 • Socialrådgiver ved Den Sociale Højskole i København (1998)

Efteruddannelse

 • Neuroaffektiv psykoterapi for voksne med fokus på traumer ved Marianne Bentzen (2016)
 • Facilitering af gruppeprocesser v. Ph.d. Seán Gaffney
 • Masterclass i traumehealing v. Ph.d. Peter Levine, psykolog Susan Hart mfl.

Kurser

 • Kognitivt tilbagefaldsforebyggende arbejde (v. Psykolog Lise Riecke, Morten Hesse)
 • Gestaltterapeutisk drømmearbejde (v. psykolog Jørgen Groth)
 • Tilknytningstraumer og skam (v. chefpsykolog Lars Sørensen)
 • Mindfulness/meditations træning (v. Jens-Erik Risom, Vækstcentret)

Derudover holder jeg mig fagligt opdateret og modtager løbende supervision.